Om oss

Rosén & Partner grundades 1994 och har lång erfarenhet från försäkringsbranschen. Vi är certifierade enligt branschens standard och krav samt arbetar enligt god försäkringsdistributionssed och agerar hederligt, rättvist och professionellt. Vi är långsiktiga, lyhörda, flexibla och har en hög servicenivå.

Varför ska du välja Rosén & Partner?
Vi förstår vikten av att lösa problem och frågeställningar både snabbt och säkert. Vi är inte knutet till ett specifikt försäkringsbolag utan samarbetar med de flesta aktörerna på marknaden för att du alltid ska ha möjlighet att ta del av branschens bästa erbjudande. Du är inte bunden till Rosén & Partner utan fortsätter att vara vår kund så länge du är nöjd med den service vi levererar.

Hur fungerar en skötselfullmakt?
Skötselfullmakten är det som möjliggör att en försäkringsförmedlare kan hjälpa dig. Den ger bland annat förmedlaren rätten att för din räkning inhämta information om dina aktuella försäkringar, ta in förslag på nya lösningar, samt hjälpa dig att teckna en överenskommen lösning. En förmedlarfullmakt kan återkallas utan uppsägningstid.

Hur vår intjäning fungerar?
I den försäkringspremie du betalar till valt försäkringsbolag ingår vår ersättning, Vi får sedan ersättningen av försäkringsbolaget, ingen extra faktura skickas till dig från Rosén & Partner om detta inte särskilt avtalats. Ersättningen täcker det arbete som sker vid upphandling samt löpande kundservice och administration. Utan en försäkringsförmedlares inblandning så stannar denna ersättning hos försäkringsbolagen för att täcka upp för deras kostnader.

Är du redo att gå vidare?