Teckna försäkringar online

Gruppförsäkring
Våra gruppförsäkringar förenar modern teknik med stora försäkringsvolymer, vilket genererar unika mervärden för våra kunder. Försäkringslösningarna vänder sig till både privatpersoner och arbetsgivare som vill erbjuda sina medarbetare konkurrenskraftiga förmåner.

Välj försäkringsskydd – Se pris och teckna din försäkring direkt
Våra vanligaste gruppförsäkringar:

  • Barn- och ungdomsförsäkring
  • Livförsäkring
  • Sjukvårdsförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring
  • Sjukförsäkring 

 

Bättre villkor och priser
Genom vår anslutning till förmedlarorganisationen Tydliga och våra samlade kundvolymer kan erbjuda dig förmånliga premier och villkor.

Enkel administration
Den samordnade administrationen gör hanteringen enkel och smidig samt medför en väsentlig kostnadsreducering. Besparingen leder till en lägre premie.

Enklare hälsoregler vid ansökan
Gruppförsäkringar innebär att försäkringsbolagens risk sprids över en stor grupp. Lägre risk leder till att anslutningsreglerna blir enklare och premierna lägre. En privat tecknad försäkring kräver ofta en omfattande hälsodeklaration. Det kan leda till att personer med tidigare sjukhistorik får begränsningar i försäkringsskyddet eller att ansökan avslås.

Med vår gruppförsäkring öppnar vi nu upp möjligheten att teckna försäkring på ett enkelt och smidigt sätt.

Se premier och teckna försäkring

Om du inte redan är upplagd som kund så behöver du kontakta oss först.