011-36 59 20 info@rosen-partner.nu Kundwebb Login
«Tillbaka

Nytt Prisbasbelopp AB 04 / ABT 06

Det har nog inte gått någon förbi att regeringen har fastställt prisbasbeloppet för 2023 till 52 500 kr. Detta innebär en höjning med 4 200 kr, vilket är den största höjningen på 40 år! Detta kan komma att påverka ansvarsförsäkringar och entreprenadkontrakt framåt.

200 pbb kommer år 2023 att motsvara 10,5 miljoner SEK vilket innebär att de flesta med ej utökade belopp gällande ansvarsförsäkringen kommer att ha ett för lågt försäkringsbelopp i förhållande till minimikravet i AB 04 och ABT 06 för de avtal/ projekt som ingås från och med 2023-01-01.
Försäkringsbolagen ser nu över detta och de allra flesta försäkringsbolag kommer automatiskt att justera detta utan premieökning.

Har ni frågor kring detta hör gärna av er så hjälper vi er att se över ert skydd.