011-36 59 20 info@rosen-partner.nu Kundwebb Login
«Tillbaka

Fullgörandeförsäkring

Nu har vi möjlighet ett erbjuda hjälp med fullgörandeförsäkring till alla våra entreprenadkunder.

Fullgörandeförsäkring är en smidigare variant av säkerhet eftersom försäkringslösningen till
skillnad från en bankgaranti inte ställer krav på motförbindelse och på så vis frigörs rörelsekapital i
ditt entreprenadföretag. För din beställare ger Fullgörandeförsäkring skydd mot de merkostnader
som kan uppstå om du som entreprenör inte fullgör ditt åtagande enligt entreprenadavtalet.

Fullgörandeförsäkring uppfyller de krav på säkerhet som finns i allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04, ABT 06 med flera).