011-36 59 20 info@rosen-partner.nu Kundwebb Login

Vad vi kan erbjuda inom Sparande & placering

Inom sparande & placering erbjuder vi rådgivning och förmedling av lösningar för tjänstepension, löneväxling, placering av företagets överlikviditet samt privat sparande och kapitalförvaltning.

Om du vill ha hjälp med hur du ska placera dina pensionspengar eller annan investering så hjälper våra investeringsrådgivare till. Vi samarbetar med flera av Sveriges främsta experter inom förvaltning. Vi ser till att placera ditt kapital där det har störst chans till god avkastning utifrån den risknivå som passar dig och efter rådande marknadsförutsättningar. Tillsammans gör vi upp en plan baserad på din risknivå och önskemål på avkastning. Du kan sedan enkelt följa värdeutvecklingen via vår kundwebb där du får en samlad överblick av dina försäkringar och investeringar.

All rådgivning kring försäkring, pension och placering är individuell och utformas efter ditt behov och dina önskemål.