011-36 59 20 info@rosen-partner.nu Kundwebb Login

Samarbetspartners och arvoden

Som försäkringsförmedlare erhåller vi förmedlingsersättning från de olika produktbolagen vi jobbar med. För kund innebär detta inget fördyrande led. Den förmedlingsersättning som vi erhåller hade utan vår medverkan stannat i respektive produktbolag för att täcka de interna kostnaderna för kundtjänst och säljare.
Enligt gällande regelverk har försäkringsförmedlare skyldighet att informera sina kunder om de ersättningar som bolaget erhåller från samarbetspartners vid förmedling av deras produkter.

Liv- spar- och placeringsförsäkring

Rosén & Partner har valt att inom liv- spar- och placeringsförsäkring, utan opartisk analys, endast förmedla försäkringslösningar till nedan angivna bolag vilka vi har avtal med. Avtalet innebär att vi kan ta emot provison från försäkringsbolagen och därigenom inte behöver fakturera våra kunder för försäkringsförmedlingen.
Euro Accident   Folksam   Länsförsäkringar   Movestic   Skandia   SPP   SEB   Danica.