011-36 59 20 info@rosen-partner.nu Kundwebb Login

Liv olycksfall & vård

Vi hjälper dig att reda ut vilka försäkringar som finns och vilka du är i behov av, samt tar fram prisvärda alternativ.

Om du skulle drabbas av sjukdom är det viktigt att känna trygghet i att ha tillgång till snabb och kvalificerad sjukvård.

En kort sjukskrivning kanske inte påverkar din ekonomi så mycket, men om det blir långvarigt kan det börja kännas i plånboken. Sjukförsäkring ger dig ekonomisk kompensation även om du skulle vara borta länge från jobbet.

En livförsäkring ger din familj och efterlevande ekonomisk trygghet om du skulle gå bort. En livförsäkring kan vara avgörande för om familjen kan bo kvar i ert hem eller inte. Den kan också användas till att betala av lånet på en större investering ni har gjort. Utan en livförsäkring är det ofta inte möjligt eftersom de löpande utgifterna i stort sett är desamma som tidigare samtidigt som en inkomst försvinner.

En olycka händer så lätt. Då är det viktigt att du kan känna dig trygg. Rosén & Partner erbjuder en mängd olika försäkringar genom marknadens olika försäkringsbolag som kan mildra konsekvenserna när olyckan väl är framme.