011-36 59 20 info@rosen-partner.nu Kundwebb Login

Kundwebb

Vi har bytt kundvårdsprogram till Leo som är marknadens modernaste system.
Du kan se prognoser gällande pension efterlevandeskydd olycksfall m.m.
Du kan även följa värdeutvecklingen på dina fonder och investeringar.

Logga in här