011-36 59 20 info@rosen-partner.nu Kundwebb Login

Fullgörandeförsäkring

Du vet väl om att vi på Rosén & Partner erbjuder våra kunder hjälp med att tyda avtal, ta in offerter samt hjälper till vid tecknade av fullgörandeförsäkring.

Fullgörandeförsäkring är en smidigare variant av säkerhet eftersom försäkringslösningen till skillnad från en bankgaranti inte ställer krav på motförbindelse och på så vis frigörs rörelsekapital i ditt entreprenadföretag. För din beställare ger Fullgörandeförsäkring skydd mot de merkostnader som kan uppstå om du som entreprenör inte fullgör ditt åtagande enligt entreprenadavtalet.

Fullgörandeförsäkring uppfyller de krav på säkerhet som finns i allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04, ABT 06 med flera).